Hvad man gør ved et søgsmål som elektriker

Det er jo ikke alle besøg i retten, der handler om domme og sigtelser fra myndighedernes side.

Den slags kan se fleste af os komme ud for, og det sker også for firmaer – selv de retskafne af dem, som måske arbejder med elektricitet til hverdag.

For en sigtelse er jo ikke en dom, men en part eller myndighed kan jo mene, man har gjort noget forkert, og det har man måske også, men det er sket på baggrund af en misforståelse eller hændeligt uheld, fordi man faktisk forsøgte at gøre tingene korrekt, men missede nogle lovkrav.

Det behøver ikke ende i en dom, og selvom det måske gør, så er det nok bare en enkelt episode, der er sket og som ikke kommer til at gentage sig.

Men man kan også blive sagsøgt, og det kan ske som et søgsmål, hvor man alligevel skal i retten, fordi et andet firma er efter en og mener, man måske er konkurrenceforvridende, eller fordi man har kopieret firmaets metoder eller produkter.

Igen skal man huske på, at sådan noget jo stadig bare er en påstand, som man gerne lige vil have testet i retten og få rettens ord på, hvad der er sandt eller forkert.

Så kan man selvfølgelig anke denne dom, men det er vigtigt lige at have styr på, hvad det kommer til at have af konsekvenser for ens forretning, hvis man skal i retten, for den slags er ikke billigt – specielt ikke hvis man taber.

Og sådan en sag kan jo ende med at blive omtalt i medierne, og hvis man så taber, kan man blive stillet i et negativt lys.

Nogle, der bestemt ikke står i et negativt lys, men udelukkende i et positivt lys som elektrikere, er firmaet rosborg.dk, der har mange tilfredse kunder og går langt for at gøre dem glade.