Gør din kloak efterårs- og vinterklar

En af de helt store opgaver om vinteren er at gøre sit hus klar til de vandmasser og sne der måske kommer de næste 6 måneder. Indenfor de seneste par år har det især været vigtigt, da der har været flere og flere omgange med massiv regn, som det har været svært for vores kloak at håndtere.

Derfor er det vigtigt at sikre at vores kloaksystem er i orden, for hvis vandet ikke vil kunne komme ned og væk via vores kloaksystem, vil det finde andre veje og det kan meget vel være ind i vores hus eller kælder med store reparationer og økonomiske konsekvenser til følge.

Rens dit tag og tagrender

Start med at rense dit tag og tagrender for gamle blade og hvad der ellers måtte ligge der. Det gælder også for mos og alger. Dermed sikre du dig at vandet kan komme ned fra taget og videre ned i kloakken. Har du store træer der hænger ind over dit tag, så få klippet dem ned så bladene ikke ender på taget. Dit nedløbsrør og området omkring din kloak skal også være fri fra blade og andet der kan hindre vandet i at løbe ned.

Du må ikke selv ordne din kloak. Det skal være en autoriseret kloakmester. Undersøg f.eks. kloakservice i Aars, hvis du er i tvivl om din kloak er klar til at tage imod efterårets og vinterens vand og sne.

Er du i tvivl om din kloak er i stand til at modtage store mængder af vand, kan du få en autoriseret kloakmester til at undersøge din kloak. Det foregår via en TV inspektion. Er kloakken stoppet vil kloakmesteren efter aftale foretage en slamslugning. Når kloakmesteren er igang, er det en god ide at få sat et filter på din kloak der fører op til dit hus. Dermed mindsker du risiko for at få besøg af rotter.