Få undersøgt din del af kloakken af en kloakmester

Som husejer har du pligt til at sikre at den del af kloakken der ligger på din matrikel fungerer optimalt. Hvis du oplever at din del af kloakken føles stoppet eller at der begynder at lugte, har du pligt til at kontakte en autoriseret kloakmester.

Det kan også være at du har mistanke om at du har rotter i kloakken. At vi har et velfungerende kloaksystem, er vigtigt for vores almene sendhedstilstand. Du kan blandt andet finde kloakservice på Frederiksberg

Du må ikke selv ordne din kloak, men skal have en kloakmester til at lave en TV-inspektion af din kloak. Hvis han finder at det er stoppet eller at der er et hul i kloakken, vil han kontakte dig og i kan aftale nærmere. Hvis der skal laves noget ved kloakken, kan du med fordel samtidig få sat et filter på den del af kloakken, der fører op til huset. Ved at få det gjort slipper du at få besøg af rotter via kloakken.

Ryd op omkring kloakken

Selvom du ikke selv må undersøge og evt. reparerer din kloak, er der stadig en del du kan gøre for at sikre at den fungere optimalt og f.eks. ikke bliver stoppet af gamle blade. Det er en god ide at fjerne gamle blade fra taget, tagrender og nedfaldsrør, så vandet kan komme ned og væk fra taget. Gamle blade kan stoppe ikke alene tagrender og nedfaldsrørene, men også kloakken over tid og så skal der en slamsugning til.

Er dit hus ikke tilknyttet kloaksystemet og det er der stadig nogle huse og især sommerhuse, der endnu ikke er. Er man ikke tilknyttet, vil man ofte i stedet have en samletank. Den skal lægges i jorden med hjælp af en autoriseret kloakmester og så skal den efterfølgende tømmes, når den af tom af en kloakmester eller af et tømningsfirma.